Katalog a folder – jaka jest różnica?

Isucc / Pixabay

Każdy, kto chce choć w podstawowym stopniu poznać obsługę komputera, powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z najważniejszymi pojęciami komputerowymi. Słownictwo komputerowe jest niezwykle szerokie i bardzo rozbudowane, jednak dla osoby początkującej potrzebny będzie wyłącznie podstawowy zakres wiedzy. Na początek warto wiedzieć, chociażby to czym jest plik komputerowy i czy katalog i folder to to samo.

Katalog a folder – jaka jest różnica?

Pozornie może wydawać się, że różnicy pomiędzy pojęciami katalogu i folderu nie ma, gdyż w mowie potocznej te dwa pojęcia niezwykle często używane sa zamiennie. Jednak gdy spytać o to doświadczonego informatyka, to nagle okaże się, że jest pomiędzy nimi pewna niewielka różnica. Całe sedno sprawy tkwi w tym, gdzie się dany obiekt znajduje. Zarówno katalog, jak i folder służą do przechowywania plików komputerowych. Jaka jest więc między nimi różnica, że pojęć tych nie powinno używać się zamiennie?

Różnica pomiędzy folderem a katalogiem – znikoma, ale jednak istnieje

Jak się okazuje, te dwa pojęcia różnią się tym, gdzie są przechowywane dane. Jeżeli można stwierdzić fizyczną obecność na dysku komputerowym, to w takim przypadku mowa o katalogu. Przy folderach nie ma takiego wymogu – mogą one być przechowywane na przykład w chmurze. Folder może być wirtualny, podczas gdy katalog ma fizyczne konotacje. Gdy zbiór plików jest zapisany na komputerze – to jest katalog. Gdy są one przechowywane w chmurze – wówczas zorganizowane są one w folder.