Jaki numer jest niezbędny do pobrania UPO?

Pexels / Pixabay

Jednym z istotnych obowiązków każdego podatnika należy składania rocznej deklaracji podatkowych. Ponadto należy także przechowywać zeznanie oraz potwierdzenie nadania w terminie określonym ustawą.

Jednym potwierdzeń złożenia deklaracji podatkowej jest właśnie Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jak każde inne potwierdzenie również UPO trzeba przechowywać przez okres pięciu lat. Po wysłaniu wypełnionego poprawnie formularza podatkowego podatnik otrzymuje zestaw liczb, który jest numerem referencyjnym. A zatem co to jest numer referencyjny ? Jest to wymagany do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru numer w przypadku, gdy status przesłanego dokumentu stanowi 200. Numer referencyjny generowany jest automatycznie przez system e-Deklaracje. Warto tutaj nadmienić, iż nie jest on dowodem na to, że wypełniliśmy obowiązek podatkowy. Dopiero pobrane na podstawie tego numeru UPO jest potwierdzeniem złożenia we właściwym terminie zeznania rocznego. W procedurach stosowanych przez organy skarbowe numer ten stanowi numeru sprawy podatkowej. Jeśli deklaracji podatkowej nie został nadany numer referencyjny, oznacza to, iż deklaracja nie trafiła do systemu. Sytuacja taka może pojawić w wyniku problemu z połączeniem internetowym albo przeciążeniem systemu. W takiej sytuacji czynność przesyłania dokumentu należy wykonać ponownie. System ponownie weryfikuje przesłany formularz i nadaje właściwy status. W zależności od statusu wiemy jaki dalej postępować z rozliczeniem podatkowym.