Kim jest redaktor prowadzący?

StartupStockPhotos / Pixabay

Praca redaktora to pojęcie dość ogólne, kojarzące się zwykle z pracą dla wydawnictw powiązanych z codzienną prasą. I jest w tym wiele prawdy, najczęściej słyszy się o redaktor naczelnej tego czy tamtego pisma kobiecego, męskiego, czy innego typu redaktorach zajmujących się aktywnym udziałem w wydawaniu prasy. Tymczasem, usługi redaktorskie związane są nie tylko z wydawaniem prasy – redaktorem można zostać także w wydawnictwach zajmujących się procesami wydawania książek, w tym największych i najbardziej poczytnych w świecie bestsellerów. Właściwa korekta i edycja tekstów wspomagają odpowiedni odbiór treści przez czytelnika.

 

Kim jest i za co jest odpowiedzialny redaktor prowadzący?

Zanim rozpoczniesz swoją karierę jako redaktor, warto zastanowić się, czy bardziej odpowiada Ci praca z prasą codzienną, czy może z literaturą. W przypadku prasy codziennej będziesz odpowiedzialny za wybór artykułów, jakie pojawią się w następnym wydaniu – tym samym masz wpływ na to, co zostanie przeczytane przez odbiorców w całym kraju. Decydując się na pracę z literaturą stajesz się odpowiedzialny za wszelkie działania, które mogą zadecydować nawet o tym, czy książka stanie się numerem jeden na liście najpopularniejszych bestsellerów. Stopień zaangażowania redaktora prowadzącego w sukces książki na rynku różnić się może w zależności od wielkości oficyny, jak i obowiązków (usługi redaktorskie) określonych w umowie podpisanej z pracodawcą. Dla przykładu, w mniejszych wydawnictwach redaktor prowadzący staje się odpowiedzialny za książkę od początku do końca, negocjując pomysły z jej autorem, redagując ją pod kątem językowym, nadzorując także projekt okładki. W większych wydawnictwach z reguły zatrudniania jest większa ilość pracowników redakcyjnych, zatem obowiązki wynikające z redagowania książki są odpowiednio posegregowane i podzielone między poszczególne funkcje, przy czym redaktor prowadzący staje się osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i skoordynowanie wszystkich etapów powiązanych z realizacją koncepcji.


Redakcja i korekta tekstów dla firm: https://www.lubimyprzecinki.pl/oferta-dla-firm/


Jak można zostać redaktorem prowadzącym?

Najprostszą drogą jest wzięcie udziału w rekrutacji na to stanowisko. Idealny kandydat powinien łączyć znajomość tematyki procesów powiązanych z etapami wydawania książki i wykazywać się odpowiednimi cechami osobowościowymi, takimi jak umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, obowiązkowość, gotowość do podejmowania nowych wyzwań, profesjonalna redakcja i korekta.

 

Co daje największą satysfakcję w pracy redaktora prowadzącego?

Wiele osób na tym stanowisku uznaje, że nie ma nic przyjemniejszego nad to, kiedy redakcja tekstów stworzonych przez autorów staje się materialną, rzeczywistą książką a jej przekaz jest gotowy do odbioru przez czytelników.


Korekta prac naukowych, doktoranckich: https://www.lubimyprzecinki.pl/prace-doktoranckie/