Zakładamy firmę ochroniarską

Free-Photos / Pixabay

Nie trzeba aż tak usilnie obserwować rynku, aby dostrzec, że popyt na usługi z branży ochroniarskiej rośnie. Tym samym trudno się dziwić, że sporo osób chce dołączyć do tego sektora i aktywnie na nim działać. Dlatego też w niniejszym tekście pokrótce pokazujemy detale związane z tym, w jaki sposób powinna być założona firma ochroniarska. Chodzi bowiem o to, że nie tylko określone nakłady finansowe są tu niezbędne. Trzeba pamiętać o kilku kwestiach formalnych takich jak koncesje i licencje na prowadzenie takiej działalności. Zapraszamy więc do lektury!

Firma ochroniarska jak założyć?

Chcąc prowadzić firmę o takim profilu w pierwszej kolejności, trzeba postarać się o wszelkie wymagane przez prawo koncesje i licencje. O koncesję mogą się starać wszystkie podmioty mające za właściciela osobę dysponującą licencję drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej albo też zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. W przypadku firmy działającej jako spółka przynajmniej jeden ze wspólników musi dysponować taką licencją. W kwestii koncesji musimy zgłosić się do MSWiA, a organ ten przed pozytywnym rozpatrzeniem naszego wniosku zapoznaje się z opinią właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Oprócz tego jako przyszły właściciel agencji ochrony, musimy zastanowić się nad profilem działalności. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że w części przypadków pracownicy będą musieli mieć pozwolenia na broń. Potem nasza firma musi gromadzić dane na temat zatrudnionej kadry, a także zawieranych umów na realizację usług. Na tym mnie koniec naszych obowiązków, ponieważ trzeba pracownikom zagwarantować środki łączności. Do tego w przypadku przechowywania broni, muszą być spełnione kreślone warunki np. specjalne pomieszczeniu z alarmem tym podobne.

Oczywiście plan ten musi być przemyślany, ponieważ nie każda osoba ma predyspozycje, do prowadzenia takiej działalności jak firma o opisywanym tu profilu. Jednak mając do tego smykałkę, powinniśmy ostać się na rynku, bo jest naprawdę spore zainteresowanie tego rodzaju usługami.