Pracuj w Skandynawii

varsbergsrolands / Pixabay

Dlaczego osoby planujące pracę za granicą tak chętnie myślą o emigracji do Danii? Przede wszystkim zarobki w tym kraju są jednymi z najwyższych w Europie. Chociaż nie ma tutaj czegoś takiego jak ustawowa pensja minimalna, to jednak stawki godzinowe są ustalane na podstawie porozumień zbiorowych związków zawodowych z pracodawcami. Warunki pracy w Danii są niezwykle atrakcyjne a standard życia – bardzo wysoki. Społeczeństwo duńskie jest jednym z najszczęśliwszych na świecie. Praca w Danii https://www.praca4u.net/dania-dam-prace-21-37.html jest zatem bardzo chętnie wybierana przez cudzoziemców, w tym również Polaków. Chcąc jednak podjąć zatrudnienie w tym kraju, musimy pamiętać o spełnieniu pewnych niezbędnych formalności.

Informacje praktyczne

Pracę w Danii możemy znaleźć łatwo i to nawet bez znajomości języka. Kluczowe jednak jest załatwienie formalności umożliwiających legalny pobyt bo bez tego nie będziemy mogli podjąć zatrudnienia. Wyjeżdżając do Danii w celach turystycznych (do 90 dni) nie musimy tego nigdzie zgłaszać. Jeśli jednak podejmiemy pracę, musimy się zarejestrować w Urzędzie Administracji Państwowej, który wystawi nam zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu. Wniosek możemy złożyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną. Należy pamiętać o przedłożeniu dokumentów takich jak umowa o pracę, paszport lub inny dowód tożsamości, fotografia paszportowa, trzeba też udokumentować posiadane środki finansowe na pobyt. Jeżeli przebywamy z rodziną, rejestracji podlegają wszyscy jej członkowie. Oprócz rejestracji w urzędzie, koniecznie trzeba pamiętać także o rejestracji w Centralnym Rejestrze Ludności. Można tego dokonać w Urzędzie ds. Ewidencji Ludności właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Rejestracja w tym rejestrze umożliwia korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego i krajowej służby zdrowia. W tym momencie otrzymamy numer CPR (odpowiednik numeru PESEL) i będziemy musieli wybrać lekarza pierwszego kontaktu.
Następnie musimy złożyć wizytę w Urzędzie Podatkowym celem uzyskania karty podatkowej, gdzie znajdują się informacje o przewidywanych zarobkach w danym roku oraz wysokości odprowadzanego podatku.

Dla kogo praca

Praca w Danii jest w zasadzie dla każdego. Ofert pracy na duńskim rynku jest bardzo wiele, praca jest atrakcyjna i różnorodna. Na dobre zatrudnienie mogą liczyć pracownicy przemysłowi, budowlańcy i kierowcy. Również specjaliści z zakresu IT, programiści, informatycy, handlowcy czy pracownicy handlu i usług. Popyt jest także na pracowników hotelarstwa i gastronomii oraz pracowników takich jak magazynierzy, ślusarze, spawacze, tokarze czy operatorzy maszyn. Najbardziej zaś potrzeba lekarzy, pracowników medycznych, sanitariuszy, ratowników, pielęgniarzy i pielęgniarek.