Czym jest pranie brudnych pieniędzy i na czym polega?

Ogromne kwoty nielegalnych pieniędzy krążących na finansowym rynku, a także rozwój informatyczny sprzyjają praniu pieniędzy. Proceder prania pieniędzy polega na legalizowaniu dochodów uzyskanych z nielegalnych źródeł przez grupy przestępcze, jako własne dochody. Tym samym destrukcyjnie działają na gospodarkę wszystkich państw. Skala tego rodzaju przestępstwa jest ogromna. Przeciwdziałaniem prania pieniędzy zajęły już się rządy państw całego świata, a także organizacje międzynarodowe. W tym celu niezbędne jest przeprowadzanie coraz to nowszych badań usprawniających ten proceder. Praniu pieniędzy sprzyja występujący od dawna natężony kryzys gospodarczy. Grupy przestępcze zajmujące się praniem pieniędzy potrafią wtargnąć w każdy obszar życia gospodarczego.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy — podstawowe informacje

Do 2001 roku problemem prania brudnych pieniędzy zajmowała się tylko policja i sądy. Od 2001 r.wraz z wejściem nowych przepisów przeciwdziałanie praniu pieniędzy powierzono różnym instytucjom. Instytucje bankowe dostały zielone światło na wewnętrzne procedury przeciwdziałające praniu pieniędzy. Pieczę nad zwalczaniem procederu prania pieniędzy sprawuje organizacja m.in. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Prania Pieniędzy (Financial Action Task Force – FATF). Nadzór nad procederem ze strony Unii Europejskiej oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy ze strony Unii polega na wprowadzeniu w tej dziedzinie nowych standardów. Najprostszą i najskuteczniejszą metodą w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest analizowanie transakcji do 15 000 EUR. W tym celu sporządzane są specjalne rejestry, które są analizowane przez odpowiednio przeszkolone osoby, posiadające wiedzę przede wszystkim z zakresu prawa. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy wymaga stworzenia efektywnych metod. Skuteczne metody wymagają podmiotów, które mogłyby fikcyjnie odgrywać rolę pralni pieniędzy.

przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Jaki ma wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę?

Ogólnie nie wiadomo czy pranie brudnych pieniędzy ma wpływ na gospodarkę. Jednakże P.J. Quirk przeprowadzał badania ekonomiczne, gdzie sprawdzał wpływ prania brudnych pieniędzy na wzrost stopy PKB. Na podstawie tych badań ustalił, że wraz ze wzrostem stopnia procederu w Państwie wartość PKB się zmniejsza. Podobnie stwierdził B. Barlett, który uważał, że pranie pieniędzy ma wpływ na wolniejszy wzrost gospodarczy. Powodem tego jest nasilająca się przestępczość, a co za tym idzie zmniejszanie się kosztu przestępstwa. Różne wyniki badań w tej kwestii wskazują na to, że wartość wypranych pieniędzy oscyluje do około 5 proc. światowego PKB w skali jednego roku.

Z raportu UNODC (Światowego Raportu o Narkotykach Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości) pranie brudnych pieniędzy ma wpływ na wzrost korupcji. Ponadto wzmożona jest działalność grup terrorystycznych. Do największych przestępstw w tej materii dochodzi na płaszczyźnie podatkowej. Nieodpowiedni pobór podatków powoduje niewłaściwe zadeklarowanie dochodów. Oprócz spraw podatkowych łakomym kąskiem dla osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy jest zakup nieruchomości. Aby ukryć przestępstwo prania brudnych pieniędzy, grupy przestępcze często inwestują w nieruchomości. To pozwala utajnić, skąd pochodzą zainwestowane środki. Z uwagi na to, że pomysłowość przestępców nie ma granic, przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest syzyfową pracą. Tak samo, jak instytucje przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy posiadają tej branży wysoko wykwalifikowanych fachowców. Tak samo grupy przestępcze zatrudniają najlepszej klasy specjalistów.